sửa chữa, bảo trì và lắp đặt bơm chìm, bơm nước thải, flygt

sửa chữa, bảo trì và lắp đặt bơm chìm, bơm nước thải, flygt

sửa chữa, bảo trì và lắp đặt bơm chìm, bơm nước thải, flygt

BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA BƠM CHÌM 125 KW TẠI TRẠM BƠM RẠCH LĂNG

Trạm bơm Rạch Lăng là một trong những trạm bơm lớn nhất Quận Bình Thạnh, góp phần thoát nước, chống nhập trên địa bàn thành phố HCM.

Sau khi Công ty TNHH MTV Thoát Nước Đô Thị Thành phố đã tin tưởng và giao cho TTP kiểm tra tổng thể, thay nhớt, bảo dưỡng, sữa chữa 06 máy bơm chìm nước thải có công suất 125kw.

 TTP đã huy động lực lượng nhân công cũng như các thiết bị phụ tùng đến công trình thực hiện nhiệm vụ.

Sau 20 ngày thực hiện, TTP đã hoàn thành công việc  bảo dưỡng, sửa chữa 06 bơm chìm có công xuất 125kW, và nhận được sự  đánh giá cao của công ty Thoát Nước Đô Thị Thành Phố Hồ Chí Minh.

Công Ty TNHH Tân Thiên Phúc