BẢO TRÌ TRẠM BƠM TÂN TIẾN - BUÔN MA THUỘT

BẢO TRÌ TRẠM BƠM TÂN TIẾN - BUÔN MA THUỘT

BẢO TRÌ TRẠM BƠM TÂN TIẾN - BUÔN MA THUỘT

BẢO TRÌ TRẠM BƠM TÂN TIẾN - BUÔN MA THUỘT

     Sau khi kiểm tra tình trạng hoạt động của máy móc, thiết bị tại Trạm bơm Tân Tiến và Trạm bơm Tái sử dụng nước thải thuộc Xí nghiệp thoát nước Buôn Ma Thuột, TTP thực hiện công việc bảo dưỡng đại tu máy bơm chìm ngay tại công trình nhằm đảm bảo xuyên suốt quá trình vận hành của máy bơm. 

 

 

! HÃY ĐẾN VỚI TTP CHÚNG TÔI ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ VỀ NƯỚC !

Liên hệ báo giá: Mr.Tùng 0915438515
Email: tung.vu@ttpgroup.com.vn
 
 

HÌNH ẢNH SỬA CHỮA BƠM TẠI TRẠM BƠM

 

Công Ty TNHH Tân Thiên Phúc Công Ty TNHH Tân Thiên Phúc Công Ty TNHH Tân Thiên Phúc Công Ty TNHH Tân Thiên Phúc Công Ty TNHH Tân Thiên Phúc Công Ty TNHH Tân Thiên Phúc Công Ty TNHH Tân Thiên Phúc Công Ty TNHH Tân Thiên Phúc Công Ty TNHH Tân Thiên Phúc Công Ty TNHH Tân Thiên Phúc