Cho thuê bơm và bơm nước thuê

Cho thuê bơm và bơm nước thuê

Cho thuê bơm và bơm nước thuê

Cho thuê bơm và bơm nước thuê tại Hậu Giang

TTP vừa thực hiện cho thuê bơm và bơm nước thuê tại công trình nhà máy nước tại Tỉnh Hậu Giang. 

 

Mục đích của của việc thuê bơm và bơm nước thuê này là: Bơm 800m3 nước từ sông hậu vô bể lắng để thử tải bể lắng, bơm và lọc 30000m3 nước từ bể lắng đưa vào bể chứa để thử tải bể chứa của nhà máy nước hậu giang.

Cho dù Con song cách nhà máy nước Hậu Giang gần 1 km, TTP không ngại ngần lắp đặt đường ống nối tiếp nhau để đưa nước  đến nơi sử dụng. 

Hình ảnh bơm được đặt trên phao nổi.

Đường ống dẫn nước lên nhà máy.

Nước được bơm vào hồ để sử dụng cho công trình.

Công Ty TNHH Tân Thiên Phúc