Sửa chữa-Lắp đặt bơm Flygt

Sửa chữa-Lắp đặt bơm Flygt

Sửa chữa-Lắp đặt bơm Flygt

Sửa chữa bơm- Nhiêu Lộc Thị Nghè

Tháng 05/2016, Tại trạm bơm nước thải Nhiêu Lộc Thị Nghè, các công nhân và kĩ sư của Công ty Tân Thiên Phúc bắt đầu tiến hành thực hiện bảo dưỡng toàn bộ máy bơm tại Xí nghiệp VHBD

Hình ảnh cho các công đoạn bảo dưỡng bơm.

Thực hiện việc vệ sinh và kiểm tra bơm.

Sau khi kiểm tra xong tiến​ hành​ thực hiện việc bảo dưỡng định kỳ cho trạm bơm.

Tất cả công việc bảo dưỡng bơm đã hoàn thành, bơm được đưa trở lại hố bơm.

Công Ty TNHH Tân Thiên Phúc